100 Replies to “Nhạc chế: TRƯỜNG HỌC HẮC ÁM – Tuyết Bít Parody MV”

  1. Cô mà em sợ nhất là cô CHIÊU đó chị còn chị hồi học sinh chị sợ nhất cô nào vậy chị??

  2. Lời nhạc cứ ngang phè phè. Khó nghe thật sự. Chế sao cho có vần điệu khớp chút xíu trời ơi dở thật sự luôn đấy . Đầu tư vào phần nhạc ca chu đáo chút. Clip đầu tư khá công phu mà phần nhạc như thế thì phí công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *